En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt patienten

RCC Syd bjuder in till En dag för kontaktsjuksköterskan och teamet runt cancerpatienten den 27 april 2023.

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Studieform: På plats
Datum: 27 april
Tid: 10:00 - 16:00
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: kostnadsfritt
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Hörsalen Medicon Village, Lund

Program

09:30 – 10:00 Mingel med kaffe/te
10:00 – 10:10 Välkommen. Hanna Åberg, Verksamhetsutvecklare, RCC Syd
10:10 – 10:30 Min vårdplan – Ett av RCC:s nationella kunskapsstöd. Hanna Åberg, Verksamhetsutvecklare, RCC Syd
10:30 – 11:00 Regimbiblioteket Ulrika Landin, Samordnare nationella regimbiblioteket, RCC Syd
11.00 - 11.45 Komplementär och integrativ medicin (KIM): Hur kan vi främja en öppen och informerad dialog med patienter och närstående? Kathrin Wode, Specialist i onkologi och palliativ medicin och verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm Gotland
11.45 – 12:45 Lunch Restaurang Inspira, Medicon Village
12.45 – 13.30 Nationell utvärdering av kontaktsjuksköterske verksamheten. Exempel från bröstcancerprocessen Väst. Frida Smith, Forskningsledare, specialistsjuksköterska, PhD, Adjungerad universitetslektor, Chalmers tekniska högskola, RCC Väst
13:30 – 14:00 MDK: Funktionalitet, professionens erfarenheter och patientensperspektiv. Linn Rosell, Verksamhetsutvecklare, RCC Syd
13:30 – 14:30 Vårt empatiska förhållningssätt och bemötande. Mattias Tranberg, Psykolog och doktorand i medicinsk psykologi, med fokus på kommunikation vid allvarlig sjukdom, Palliativt utvecklingscentrum
14:30 – 15:00 Gruppdiskussioner och kaffe/te
15.00 – 15.45 Återkoppling från gruppdiskussionerna. Mattias Tranberg
Psykolog och doktorand i medicinsk psykologi, med fokus på kommunikation vid allvarlig sjukdom, Palliativt utvecklingscentrum
15:45 – 16:00 Avslutning och utvärdering. Hanna Åberg, Verksamhetsutvecklare, RCC Syd

Sista anmälningsdag

7 april 2023. OBS att anmälan är bindande och förhinder meddelas till hanna.aberg@skane.se

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Anmälan