Digitala möjligheter för cancerrehabilitering – goda exempel

Nationell arbetsgrupp (NAG) för Cancerrehabilitering vill med detta webbinarium inspirera profession och beslutsfattare inom cancervården med exempel på digitala lösningar för cancerrehabilitering och hur det kan öka tillgängligheten för insatser och stöd till cancerberörda.

Ämnesområde: Rehabilitering
Studieform: Webbutbildning
Datum: 18 oktober
Tid: 13:00 - 15:30
Arrangör: RCC Syd
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell

I årets överenskommelse mellan regering och SKR i arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård står bland annat:

”RCC ska stödja en likvärdig rehabilitering och palliativ vård genom att öka utnyttjandet av digitala verktyg i både utbildning och erbjudande av vård.”

Även i Socialstyrelsens nyligen publicerade rapport ”Cancerrehabilitering – förslag till utveckling” lyfts behovet av digitala rehabiliteringsaktiviteter. Hälso-och sjukvården behöver erbjuda detta för att alla patienters rehabiliteringsbehov ska kunna tillgodoses.

Målgrupp

Profession och beslutsfattare inom cancervården samt RCCs patient- och närståenderåd

Program

  • 13.00-13.30 Hans van den Brink, digitaliseringsstrateg från VGR, Inledningstalar kring ”Hur kan digitalisering hjälpa oss att klara framtiden?”
  • 13.30-13.45 RCC Stockholm-Gotland: Anton Hillblom, kurator, ”Digitalt rehabiliteringsprogram för cancerpatienter”
  • 13.45-14.00 RCC Stockholm-Gotland: Hanna Rönnqvist arbetsterapeut, ”Egenvård för neuropati efter cancerbehandling”
  • 14.00-14.15 Paus
  • 14.15-14.30 RCC Syd: Patrik Göransson, psykolog, ”Digi-Care - Digital Cancerrehabilitering för ökad tillgänglighet och kvalitet”
  • 14.30-14.45 RCC Norr: Anna-Karin Enghult, sjukgymnast, ”Digital gruppträning som cancerrehabilitering”
  • 14.45-15.15 RCC RCC Sydöst: Frida Forsberg, specialistläkare inom rehabmedicin, Jonna Kjellgren, fysioterapeut och Monica Modig Rauden, patientrepresentant, ”Mediyoga för patienter med cancer – på plats och digitalt”.

Sista anmälningsdag

13 oktober

Klicka här för att ansluta till mötet

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.