De Nödvändiga Samtalen för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtalskursen De Nödvändiga Samtalen för SVF- koordinatorer i Södra sjukvårdsregionen.

Ämnesområde: Patient och närstående
Studieform: På plats
Datum: 21 maj
Tid: 08:30 - 17:00
Arrangör: RCC Syd och Palliativt utvecklingscentrum
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Ort: Lund

Syftet med kursen är att stärka koordinatorernas färdigheter att kommunicera med patienter och närstående med anledning av de samtal som kan uppstå vid information om planering för SVF förlopp. Kursen ger ökad kunskap om människors reaktioner i svåra situationer, konkreta verktyg, upplevelsebaserad samtalsträning samt individuell återkoppling.

Datum: 21 maj 2024
Tid: 8.30 – 17.00
Plats: Medicon Village, Lund
Sista anmälningsdag: 9 april 2024

Kursen finansieras av RCC Syd och är kostnadsfri för deltagare. Observera att den egna kliniken står för kostnaden vid avbokning senare än två veckor innan kursstart.

Läs mer och anmälan: Samtalskurs för SVF-koordinatorer | Palliativt utvecklingscentrum