Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Delvis distans
Datum: 10 oktober - 10 november
Ort: Göteborg
Arrangör: RCC Väst
Kostnad: 500 kr
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Anmäl dig via e-post

Skicka in ett fullständigt ifyllt anmälningsformulär.

Utbildningen startar den 10 oktober och innehåller en sammankomst på RCC Väst den 10 november.

Anmälningsformulär (Word)  

Fler utbildningstillfällen

Utbildningen ges vid flera tillfällen:

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och undersköterskor i Västra Götalandsregionen och Region Halland som hanterar cytostatika.

Innehåll

Utbildningen ges via webben och kan genomföras när och var de studerande själva önskar under kurstiden som är fyra till fem veckor. Utöver filmade föreläsningar, kurstexter och arbetsuppgifter via internet får deltagarna kurslitteratur tillsänt sig.

Föreläsningarna är gemensamma för både sjuksköterskor och undersköterskor, men uppgifterna skiljer sig åt. Tidsåtgången är ungefär 25-35 timmar. Kursledarna följer deltagarna och läser och bedömer de inskickade arbetsuppgifterna löpande under kurstiden. Sammankomst sker på Regionalt cancercentrum väst med praktiska övningar och gruppdiskussioner.

Dokumentsamling

Dokument som du som går kursen Cytostatikakörkortet har nytta av. Samtliga dokument är i PDF och öppnas i nytt fönster.