Arbeta i Individuell patientöversikt myelom

Välkommen att delta på någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid olika tillfällen.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 20 maj
Tid: 14:00 - 15:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

20 maj Anmäl dig

Tid: 14:00-15:00. Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

07 juni Anmäl dig

Tid: 15:00-16:00. Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

Om länken ”Anmäl dig” inte fungerar kan du istället anmäla dig via e-post till sara.friedrich@rccmellan.se 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång/repetition av Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur IPÖ myelom är uppbyggt, hur det går till när man registrerar en patient och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan använda IPÖ-verktyget på bästa möjliga sätt.