Arbeta i Individuell patientöversikt lungcancer

Välkommen att delta i någon av vårterminens digitala genomgångar av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer via Zoom. Genomgångarna har samma innehåll och ges vid samma tid på ett flertal olika datum.

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Studieform: Distans
Datum: 31 januari
Tid: 15:00 - 16:00
Arrangör: RCC i samverkan
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen

31 januari Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

01 mars Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

20 april Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

19 maj Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

14 juni Anmäl dig

Ange önskat datum, namn, sjukhus och klinik.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som behöver en genomgång/repetition av Individuell patientöversikt (IPÖ) lungcancer. Även du som är van användare av den ”gamla versionen” av patientöversikt lungcancer är välkommen att delta.
Tillfället är öppet för alla oavsett sjukhus- eller kliniktillhörighet.

Innehåll

Under utbildningen går vi igenom hur IPÖ lungcancer är uppbyggt, hur det går till när man registrerar en patient och hur man registrerar uppgifter under de olika flikarna. Vi går också igenom hur man kan använda IPÖ-verktyget på bästa möjliga sätt.

Förfrågningar om privata visningar av IPÖ via Zoom och/eller tips på hur ni kommer igång med användningen av systemet, kontakta Maria Flink, maria.flink@lihme.se