Användare av Regionalt hälsokontroll system (RHKS) vid cellprovtagning på barnmorskemottagning

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: Ej angivet
Arrangör: RCC Stockholm Gotland
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Utbildningen ges vid flera tillfällen

01 januari Anmäl dig

Senast19 augusti

24 augusti Anmäl dig

kl. 10.00-12.00

24 augusti Anmäl dig

kl. 14.00-16.00

25 augusti Anmäl dig

kl. 10.00-12.00

25 augusti Anmäl dig

kl. 14.00-16.00

30 augusti Anmäl dig

kl. 10.00-12.00

30 augusti Anmäl dig

kl. 14.00-16.00

31 augusti Anmäl dig

kl. 10.00-12.00

31 augusti Anmäl dig

kl. 14.00-16.00

Utbildning i samband med byte av IT system för screening av livmoderhalscancer.
Målgrupp: Barnmorskor som har rollen som provtagare inom det organiserade screeningprogrammet för livmoderhalscancer.


Utbildningen ger kunskap om att:
• läsa information om personer samt registrerar besöket i besökslistan
• besöksregistrera = id-kontroll
• justera besöksregistrering
• av-och ombokar kvinnor som kontaktar mottagningen
• läsa i Person och Prognos

Utbildningen genomförs på distans via TEAMS och ges vid flera tillfällen.

Teamslänk till utbildningen skickas till den e-post adress du uppger vid anmälan några dagar före utbildningsdagen.

Sista dag för anmälan för samtliga utbildingstillfällen är 19 augusti.

Vid eventuella frågor kontakta:

Malin Vikström malin.vikstrom@regionstockholm.se
Viveka Lundström viveka.lundstrom@regionstockholm.se

Anmälningsformulär: