Allmän onkologi 7,5hp för sjuksköterskor som arbetar med cancerpatienter

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera som kontaktsjuksköterska eller i ditt arbete med cancerpatienter.

Ämnesområde: Behandling och vård
Studieform: Distans
Datum: 25 april - 10 oktober
Arrangör: RCC Stockholm Gotland i samarbete med Lunds Universitet
Kostnad: Kostnadsfri
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Anmäl dig här

Senast 8 april

Målgrupp:

Sjuksköterskor verksamma i region Stockholm och Gotland vilka arbetar med cancerpatienter.

Syfte:

Kursen syftar till att ge den teoretiska bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling, samt onkologisk vård för att du som sjuksköterska på ett bra sätt ska fungera i ditt arbete med cancerpatienter.

Innehåll:

Kursen är bred i sitt innehåll och tanken är att man skall få goda kunskaper även inom andra områden än de man själv arbetar inom. Kursen vill ge den helhetssyn om cancersjukdomar, onkologisk vård och behandling som ibland saknas.

Under utbildningen tas följande ämnen upp:

  • Cancerepidemiologi och prevention
  • Tumörcellen och dess spridning
  • Patologi och stadieindelning
  • Ärftlig cancer
  • Tumörkirurgi
  • Strålbehandling som extern strålbehandling, brachyterapi och systemisk strålbehandling
  • Medicinsk onkologisk behandling som cytostatika,immunterapi och målstyrd behandling
  • Naturläkemedel vid onkologisk behandling
  • Cancersmärta och smärtbehandling vid cancer

Lunds Universitet, Allmän onkologi 7,5

Upplägg:

Kursen innehåller en lång serie inspelade föreläsningar som är gjorda av experter inom respektive område. Till föreläsningarna hör obligatoriska instuderingsfrågor som kursdeltagaren kan göra när det passar den enskilde och hens arbete. Kursen avslutas med en examination. Kursen ges på kvarsfart, 25%,

Anmälan:

Anmälan gör du i samrådan med din närmaste chef. Notera att anmälan är bindande. Vid avbokningar senare än 11 april 2022 och ej fullföljd kurs debiteras kliniken med 4 000 kronor.
Antagning sker utifrån först-till-kvarn-principen samt med beaktande av spridning mellan olika verksamheter. Kursen har 15 utbildningplatser. 

Vid frågor kring kursen kontakta Nina Markholm Nordgren

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.