Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer.

Arbeta i Individuell patientöversikt myelom

En digital genomgång/utbildning för dig som arbetar eller ska börja arbeta i Individuell patientöversikt (IPÖ) myelom....

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 9 september 2021
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika och är väl beprövad....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 13 september 2021
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Repetitionskurs i Good Clinical Practice (GCP)

Detta är en repetitionskurs där tidigare GCP-utbildning är ett krav. Kursen ägnar mycket tid åt problemlösning, diskussi...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 14 september 2021
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Utbildningsdag om kirurgisk vård inom lever- och bukspottkörtelcancer

En utbildningsdag för sjuksköterskor och undersköterskor i Sjukvårdsregion Mellansverige om kirurgisk vård - inriktning ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 21 september 2021
Studieform: Distans
Öppen för: Sjukvårdsregion Mellansverige

Chefskurs regelverk, forskningsetik och GCP

Onlineutbildning för verksamhetschefer i södra sjukvårdsregionen. I enlighet med de regionala reglerna för ALF är kursen...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 23 september 2021
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Komplementär och integrativ medicin (KIM) vid cancer

Kursen lyfter växtbaserade läkemedel och kosttillskott, mind-bodymetoder, patient-och närståendeperspektiv samt medicins...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 1 oktober 2021
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell

Kurs i mindfulness

Det här är en kurs för dig som är intresserad av att jobba med mindfulness med cancerpatienter i grupp. Du kommer att få...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 4 oktober 2021
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen

Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling....

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 14 oktober 2021
Studieform: På plats
Ort: Hesselby slott, Stockholm
Öppen för: Nationell

Kurs i grundläggande cancervård

Nu kan du som arbetar inom Region Stockholm och kommuner i Stockholms län anmäla dig. Kursen är ett samarbetsprojekt mel...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 november 2021
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion

Basal gastroskopi och koloskopi

Det finns i Sverige ett ökande behov av hög kompetens inom gastrointestinal endoskopi. Därför arrangeras nu kurs i Basal...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: 17 november 2021
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen

Workshop om Perkutan tibialis nervstimulering (PTNS)

Denna workshop riktar sig både till er som har erfarenhet av metoden och er som vill lära er grunderna i PTNS....

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 23 november 2021
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen

Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med fokus på klinisk forskni...

Ämnesområde: Forskning
Datum: 7 mars 2022
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell

Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av alla som är intressera...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning barn och cancer - skolsköterskans roll

I september 2021 lanseras webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll. Den vänder sig främst till skolsköter...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK)

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av RCC Samverkan i sam...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC) och syftar t...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancercentrum i samverkan. ...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell

Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildning om strålbehandling...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen

Webbutbildning allmän palliativ vård

RCC Norrs utbildning i allmän palliativ vård riktar sig till all vårdpersonal och kan genomföras fram till den 30 juni 2...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen

Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskopi, bedömer risker och remitterar patienter vid misstänk...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell