Utbildningar

Här hittar du som arbetar i cancervården utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer. Om du vill se våra tidigare webbsändningar så finns de i vår filmkanal på Youtube.

IPÖ-njurcancer för dig som är kontaktsjuksköterska

Välkommen till en utbildning inom Individuell patientöversikt (IPÖ) njurcancer och PROM....

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: Ej Angivet
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst i samarbete med Göteborgs universitet erbjuder en forskarskola med foku...

Ämnesområde: Forskning
Datum: Ej Angivet
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterska i cancervård, 7.5 HP

Välkommen till en kurs i samarbete med Karlstads universitet....

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 17 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Karlstad + distans
Öppen för: Nationell, Nationell i mån av plats, Sjukvårdsregion Mellansverige
Optimerad och jämlik cancervård – digitalt möte 26 oktober 2023

Ett möte för chefer, patientprocessledare, patientföreträdare och cancersamordnare för utveckling av...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 26 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för kontaktsjuksköterskor i södra sjukvårdsregionen

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med RCC Syd, samtalskursen "De Nödvändiga Samtale...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 7 november
Studieform: På plats
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Samtalskurs för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 9 november
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Dialogmöte för patientprocessledare och cancersamordnare

Välkommen på dialogmöte fredagen den 8 mars för patientprocessledare och cancersamordnare i Södra sj...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 8 mars
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Grundläggande cancervård

En 3-dagarsutbildning i grundläggande cancervård. Utbildningen äger rum online, i samarbete med Akad...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 april
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
En dag för teamet runt patienten med cancer

RCC Syd hälsar varmt välkomna till ”En dag för teamet runt patienten med cancer” med fokus på involv...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 25 april
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Regiondag hudtumörer

Denna eftermiddag tar ett grepp om hudbedömningar, onkologiska behandlingar av hudmelanom, familjära...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 25 april
Studieform: Delvis distans
Ort: Stockholm, Life City
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Digital utbildningsdag för dyplasibarnmorskor och dysplasisjuksköterskor

Utbildningsdagen riktar sig till dysplasibarnmorskor och -sjuksköterskor med goda förkunskaper om HP...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: 26 april
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Nyheter gällande patient-enkäter (PROM) IPÖ prostatacancer

Välkommen att delta i utbildningswebbinarium för patient-enkäter i IPÖ prostatacancer. ...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 15 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
De Nödvändiga Samtalen för SVF-koordinatorer

Palliativt Utvecklingscentrum erbjuder i samverkan med Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd), samtal...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: 21 maj
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Webbsänt seminarium - vårdprogram för cancerrehabilitering av barn och ungdom

Seminariet presenterar det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering av barn och ungdom. De...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: 23 maj
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Allmän onkologi 7,5 hp för sjuksköterskor

Kursen syftar till att ge en teoretisk bas vad gäller cancersjukdomars orsak och behandling samt onk...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 26 augusti - 17 januari
Studieform: Distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Cytostatikakörkort

Utbildningen ger deltagarna goda kunskaper i en säker hantering av cytostatika....

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 2 september - 3 oktober
Studieform: Delvis distans
Ort: Göteborg
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Antiemetikakörkort

Utbildningen riktar sig till sjuksköterskor och läkare i Västra Götalandsregionen och Region Halland...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 9 september - 29 september
Studieform: Distans
Öppen för: Västra sjukvårdsregionen
Utbildningen ges vid flera tillfällen
Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre

I kursen Praktiskt förbättringsarbete i team – tillsammans når vi längre vägleds du i att djupare fö...

Ämnesområde: Ledning och styrning
Datum: 18 september - 5 mars
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Stockholms sjukvårdsregion
Grundutbildning för dysplasibarnmorskor- och sjuksköterskor

Höstens utbildningsdag på grundläggande nivå riktar sig i första hand till barnmorskor och sjuksköte...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: 20 september
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Regionalt cancercentrum väst erbjuder utbildningsplatser för kontaktsjuksköterskor i cancervården. U...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: 23 september
Studieform: På plats
Ort: Göteborg
Öppen för: Nationell i mån av plats, Västra sjukvårdsregionen
Dialogmöte södra sjukvårdsregionen

Välkomna till dialogmöte fredagen den 27 september för regionala patientprocessledare, cancersamordn...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 27 september
Studieform: På plats
Ort: Lund
Öppen för: Södra sjukvårdsregionen
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på can...

Ämnesområde: Registering och kvalitetsuppföljning
Datum: 21 oktober
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell
Cytostatikakörkort

Arbete med cytostatika ställer stora krav på uppdaterade kunskaper och goda rutiner. Administratione...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: 11 november - 13 december
Studieform: Distans
Öppen för: Nationell i mån av plats, Stockholms sjukvårdsregion
Grundkurs om tumörer i det centrala nervsystemet

Välkommen till en digital introduktion för dig som arbetar inom vård, omsorg eller rehabilitering, d...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Regionala cancercentrum - en orientering

Vårt uppdrag på RCC är stort och involverar många aktörer, roller och perspektiv. Den här utbildning...

Ämnesområde: Ledning och styrning
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Arbeta strukturerat med cancerrehabilitering

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av se...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Introduktion till Cancervård och kontaktsjuksköterskerollen

Välkommen till en digital introduktion för dig som arbetar inom vård, omsorg eller rehabilitering, d...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Grundutbildning i palliativ vård - Lindring bortom boten

Lindring bortom boten är en avgiftsfri webbutbildning i god palliativ vård och vänder sig till all p...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i palliativ vård för läkare - Lindring bortom boten

Webbutbildningen Lindring bortom boten består av en grundutbildning och fördjupning och riktar sig t...

Ämnesområde: Palliativ vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer
Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Cancer och levnadsvanor – hur hänger det ihop?

Miniutbildning kring levnadsvanor - tobaksrökning, solvanor, matvanor, alkoholbruk och fysisk aktivi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancerrehabilitering riktad till primärvård

Allt fler personer diagnosticeras med och överlever cancer, vilket gör att antalet som drabbas av se...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Hur hjälper vi patienter med urinvägs- och bäckenbottenbesvär?
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Att vägleda patienten med tarmproblem till behandling och egenvård
Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Hälsoinformatör - grundutbildning

Webbutbildningen vänder till dig som valt att arbeta som hälsoinformatör....

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i ökad förståelse för sena komplikationer efter barncancer

Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara ...

Ämnesområde: Rehabilitering
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning: Så påverkar solen hälsan

Denna webbutbildning riktar sig främst till sjukvårdpersonal inom cancervården och syftar till att ö...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Kontaktsjuksköterskan i cancervården 7,5 hp

Utbildningen omfattar 7,5 hp och syftar till att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdrag...

Ämnesområde: Kontaktsjuksköterska
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Patienters delaktighet i cancervården

Utbildningen gör det möjligt för yrkesverksamma i cancervården att tillsammans i arbetsgruppen, över...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Delvis distans
Öppen för: Nationell
Webbutbildning i solråd för barn 0-6 år

Webbutbildningen vänder sig främst till personal inom förskola och barnhälsovård men kan göras av al...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning Barn och cancer - skolsköterskans roll

Webbutbildningen Barn och cancer - skolsköterskans roll vänder sig främst till skolsköterskor men vi...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för gynekologisk cellprovskontroll (GCK) - Ny maj 2023

Utbildningen baseras på det nationella vårdprogrammet för cervixcancerprevention och är framtagen av...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare

Webbutbildningen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentru...

Ämnesområde: Patient och närstående
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Webbutbildning om cancer under graviditet

Utbildningen baseras på vägledningen ”Cancer under graviditet” som är framtagen av Regionala cancerc...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell
Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri, digital, grundläggande utbildnin...

Ämnesområde: Behandling och vård
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Norra sjukvårdsregionen
Webbutbildning i teledermatoskopi

Utbildningen ger dig kunskap om hur du tar bilder med dermatoskop, bedömer risker och remitterar pat...

Ämnesområde: Prevention och tidig upptäckt
Datum: Flexibel kursstart
Studieform: Webbutbildning
Öppen för: Nationell