Utbildning i strålbehandling

RCC Norr och Norrlands universitetssjukhus erbjuder en kostnadsfri digital grundläggande utbildning om strålbehandling. Utbildningen är i första hand riktad till sjuksköterskor inom de enheter i norra sjukvårdsregionen som kommer i kontakt med patienter som får, som kommer att få eller som nyligen fått strålbehandling. Utbildningen kan även användas som ett komplement vid inskolning av nya medarbetare.

Utbildningen är indelad i tre moduler och tar totalt upp till en timme att genomföra. Man kan gå igenom modulerna var för sig och på så sätt dela upp utbildningen på olika tillfällen.

Utbildningen nås via Region Västerbottens plattform för digitala utbildningar, Lärande region, under kurskategori Cancercentrum.

Utbildning i strålbehandling, Lärande region

För att kunna gå utbildningen krävs att du först registrerar en användare och när du öppnar utbildningen i strålbehandling ska du välja ”koppla mig till kursen”. 

Vid tekniska problem kontakta Servicedesk, tfn 090-785 90 90 eller servicedesk@regionvasterbotten.se