MENY

Utbildning i allmän palliativ vård

RCC Norrs webbutbildning i allmän palliativ vård riktar sig till all vårdpersonal inom såväl landsting/regioner och kommuner som privat vårdverksamhet i norra sjukvårdsregionen.

Utbildningen ska ge en gemensam grund för ett gott omhändertagande och en god vård i livets slutskede oavsett diagnos eller var patienten vårdas.

Du kan genomföra utbildningen i din egen takt. Och den är gratis för både deltagare och vårdgivare.


Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018