Utbildning i cytostatikahantering

Det finns en kostnadsfri digital utbildning i grundläggande cytostatikahantering för sjuksköterskor som administrerar cytostatika. Utbildningen kan med fördel användas som ett komplement vid inskolning av ny personal.

Utbildningen är indelad i tre moduler och tar totalt omkring en timme att genomföra. Man kan gå igenom modulerna var för sig och på så sätt dela upp utbildningen på olika tillfällen.

Utbildningen nås via Region Västerbottens plattform för digitala utbildningar, Lärande region, under kurskategori Cancercentrum. Den version som är till för hela sjukvårdsregionen heter Cytostatika.

Utbildning i cytostatikahantering, Lärande region

Utbildningen har tagits fram av Cancerakademien i Norr i samarbete med Region Västerbotten. Den finns tillgänglig tillsvidare och uppdateras fortlöpande.

Vid tekniska problem kontakta Servicedesk,  tfn 090-785 90 90 eller servicedesk@regionvasterbotten.se