U-CAN

Syftet med U-CAN (Uppsala Umeå Comprehensive Cancer Consortium) är att bygga upp en biobank med blod- och tumörprover från patienter med olika typer av cancer. Umeå universitetet har tillsammans med Uppsala universitet fått speciella nationella strategiska forskningsresurser för projektet.

I arbetet ingår att systematisera insamling av blod, vävnad, bild- och funktionsinformation, laboratorieinformation och patientdata i biobanker och databaser för flera cancersjukdomar, bland andra: prostatacancer, hjärntumörer, kolorektal cancer och blodcancer. Umeå universitet har flera internationellt ledande forskargrupper inom dessa cancerdiagnoser.

Det unika med projektet är att materialet samlas in före, under och efter behandling vilket gör det möjligt att undersöka vad som händer med tumörerna när de behandlas. En stor fördel är att insamling av biobanksmaterial och datainformation för både primärtumörer och metastatisk sjukdom kan göras.


U-CAN är ett bra exempel där samarbete sker med forskare och sjukvård i andra regionala cancercentrum och där det ges möjlighet för andra nationella och internationella forskargrupper att använda U-CAN:s infrastruktur.

Insamlingen sker för närvarande vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Ett arbete pågår för att möjliggöra motsvarande insamling vid länssjukhusen i norra regionen.

Adress:

U-CAN

Rudbecklaboratoriet

Dag Hammarskjöldsv. 20

751 85  UPPSALA