Innovationsmiljö i norr

Har du en innovativ idé om hur cancervården kan förbättras? Då har du goda möjligheter att få hjälp på vägen, från idé till produkt.

Inom Region Västerbotten finns Innovationssluss Västerbotten som hjälper både idébärare och företag som vill utveckla och testa en idé. 

Innovationssluss Västerbotten

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF) har som målsättningen att bygga upp och samla medicinteknisk forskning och kompetens i Norrland, främja samarbeten mellan olika organisationer och initiativ för att på bästa sätt kunna utveckla metoder, produkter och tjänster för en effektivare, bättre och säkrare sjukvård.

Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF

Vill du göra verklighet av din idé? ALMI finns i landets olika regioner samt tillhandahåller både rådgivning och möjlighet till finansiering för utveckling av bra idéer.

ALMI

Kopplat till Umeå universitet, SLU, Umeå kommun och Region Västerbotten finns Uminova innovation som hjälper till med personligt stöd och en strukturerad process från idé till produkt.

Uminova innovation