Innovationsmiljö i norr

Den som har en innovativ idé om hur cancervården kan förbättras har goda möjligheter att få hjälp på vägen från idé till produkt.

För anställda inom Region Västerbotten finns Innovationssluss som hjälper till med de första stegen på vägen. Innovationsslussen kan bland annat frigöra arbetstid för att utveckla en idé.

Innovationssluss, Västerbotten

För forskningsdrivna innovationer med anknytning till medicinsk teknik finns CMTF affärsutveckling AB i Norrbotten och i Västerbotten.

CMTF affärsutveckling AB

ALMI Mitt (Västernorrland och Jämtland Härjedalen) samt ALMI Nord (Norrbotten och Västerbotten), tillhandahåller både rådgivning och möjlighet till finansiering för utveckling av bra idéer.

ALMI Mitt & Nord

Kopplat till Umeå universitet, SLU, Umeå kommun och Region Västerbotten finns Uminova innovation som hjälper till med personligt stöd och en strukturerad process från idé till produkt.

Uminova innovation