Studie aktiv monitorering i Sverige (SAMS)

Aktiv monitorering är en metod som innebär att man, istället för att operera eller strålbehandla prostatacancer direkt, följer upp män med lågriskcancer för att efter hand kunna skilja ut dem som behöver behandlas. Socialstyrelsen rekommenderar i första hand aktiv monitorering vid lågriskcancer, trots att metoden inte är utvärderad i kontrollerade studier. Vilka män som ska erbjudas aktiv monitorering, hur de ska följas upp, när behandling ska rekommenderas och hur livskvaliteten påverkas är oklart, liksom effekterna på lång sikt. Nästan 2000 svenska män påbörjade aktiv monitorering under år 2013.