Registrera cancerstudie

Det finns tre olika sätt att registrera cancerstudier i databasen Cancerstudier i Sverige:

Med hjälp av registerhandläggaren

Med hjälp av kliniska prövningsenheter inom onkologin

Få behörighet att registrera med eget konto

Hjälp av registerhandläggaren

Sonia Katsuura, sonia.katsuura@regionvasterbotten.se, tfn 090-785 28 51

Hjälp av kliniska prövningsenheter

Kontakta den onkologiska prövningsenheten på något av universitetssjukhusen. Se e-postadresser nedan.

Akademiska universitetssjukhuset, Uppsala
kfue@akademiska.se

Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm
nastro@karolinska.se

Universitetssjukhuset i Linköping

KPEOnkklinCKOCUS@regionostergotland.se

Norrlands universitetssjukhus, Umeå
cancercentrum.kfe@regionvasterbotten.se

Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
su.nastro@vgregion.se

Skånes universitetssjukhus, Lund
klinforsk.onkologi.sus@skane.se

Universitetssjukhuset Örebro
forskningsskoterska.onk.uso@regionorebrolan.se

Behörighet att registrera – skapa eget konto

Är du ansvarig prövare för en studie kan du själv få behörighet att lägga in din studie. Ansök om behörighet att registrera studier

Du kan också kontakta databasens registerhandläggare, Sonia Katsuura, sonia.katsuura@regionvasterbotten.se, tfn 090-785 28 51