MENY

Cancerforskning i norr

Cancerforskning är ett starkt profilområde med en stark forskningsmiljö inom alla cancerorienterade kliniker och tillhörande universitetsinstitutioner, där nära kopplade forskningslaboratorier även utgör en god bas för forskning av utpräglad translationell karaktär.

Inom omvårdnad, psykosocialt stöd och cancerrehabilitering bedrivs idag klinisk cancerforskning i bred mening bland annat på enheter som Cancercentrum, Neurocentrum och Kirurgcentrum samt vid Umeå universitets omvårdnadsinstitution.

Plattform för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige – Forum Norr är en gemensam plattform av forskningsstödjande infrastruktur för forskare i norra sjukvårdsregionen, som omfattar Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer på norrasjukvardsregionforbundet.se