ENGLISH
MENY

Cancerforskning i norr

I norra sjukvårdsregionen bedrivs internationellt framgångsrik forskning med de långsiktiga målen att bättre kunna förebygga, diagnostisera och behandla cancersjukdomar.

Sjukvårdsregionen har kompetenta forskare inom många olika områden, från naturvetenskap och cellbiologi, över diagnostisk och terapeutisk medicin, till molekylär epidemiologi. Det finns också en god infrastruktur för cancerforskning, med världsunika biobanker, kopplade patientregister och högmodern utrustning.

Inom omvårdnad, psykosocialt stöd och cancerrehabilitering bedrivs idag klinisk cancerforskning i bred mening bland annat på enheter som Cancercentrum, Neurocentrum och Kirurgcentrum samt vid Umeå universitets omvårdnadsinstitution.

Plattform för kliniska studier

Kliniska Studier Sverige – Forum Norr är en gemensam plattform av forskningsstödjande infrastruktur för forskare i norra sjukvårdsregionen, som omfattar Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer på forumnorr.se