Stöd till unga cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen

Nu pågår en satsning för att kvalitetssäkra unga cancerdrabbades rehabilitering och psykiska hälsa.

Patienter mellan 18-30 år i norra sjukvårdsregionen erbjuds rehabiliteringsstöd efter cancerbehandling. I varje patientfall kontaktar RCC Norrs kurator aktuell klinik för att stämma av patientens status efter behandling och när det är dags för uppföljning. Varje patient kontaktas minst tre gånger under tre års tid av kurator. Kuratorn erbjuder och hjälper patienten med bland annat:

  • stödsamtal
  • koordinerar patienter mellan vårdenheter
  • stöd från andra organisationer i samhället.

Patientunderlaget utgår från cancerregistret. Det finns även möjlighet att remittera patienter. Se instruktioner: Instruktioner för remiss stödfunktion unga cancerdrabbade (pdf, nytt fönster)

Bakgrund

Beslut att inrätta stödfunktionen finns i den sjukvårdsregionala cancerplanen 2022-2024. Uppdraget är att rutinmässigt genomföra uppföljningar efter avslutad cancerbehandling för alla patienter i sjukvårdsregionen. Kurator på RCC Norr ska utföra uppdraget och arbeta uppsökande mot berörda kliniker och patienter. Mer information om beslutet hittar du i den sjukvårdsregionala cancerplanen.