Stöd till unga cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen

Resurs800, ett projekt som genomfördes under 2020–2021, ville förbättra stödet för unga cancerdrabbade inom norra sjukvårdsregionen. Projektet vände sig till unga vuxna, 16–30 år som levde eller tidigare hade levt med cancer.

800 unga vuxna i Sverige drabbas varje år av cancer. Många får inte det stöd som de behöver. Resurs800 ville vara en extra resurs, både för unga vuxna cancerdrabbade och för sjukvården. Projektet var ett samarbete mellan Ung Cancer, RCC Norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Stödperson för unga

För att undersöka vilka stödinsatser som projektet borde införa, gjordes en kartläggning av målgruppens behov. En projektkoordinator genomförde enskilda intervjuer med 16 unga vuxna. Utifrån undersökningens resultat och erfarenhet från Ung Cancer, blev slutsatsen att en stöd- och kontaktperson skulle vara uppskattad.

Med detta som grund infördes en stödperson som med fokus på det friska, kunde stödja unga vuxna med cancer och deras närstående, under och efter behandlingen.

Resurs800 är nu avslutat men i projektets anda har RCC Norr, i samarbete med Cancercentrum vid Nus, anställt Gustav Zetterberg som kurator och ungdomskoordinator.