Stöd till unga cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen

Resurs800, ett projekt som genomfördes under 2020–2021, ville förbättra stödet för unga cancerdrabbade inom norra sjukvårdsregionen. Projektet vände sig till unga vuxna, 16–30 år som levde eller tidigare hade levt med cancer.

Namnet Resurs800 grundar sig på att 800 unga vuxna i Sverige, varje år drabbas av cancer. Många faller mellan stolarna och får inte det stöd som de behöver. Projektet ville vara en extra resurs, inte bara för unga vuxna cancerdrabbade, utan också för sjukvården. Resurs800 var ett samarbete mellan Ung Cancer, RCC norr och Cancerforskningsfonden i Norrland.

Stödperson för unga

För att undersöka vilka stödinsatser som projektet borde införa, gjordes en kartläggning av målgruppens behov. En projektkoordinator genomförde enskilda samtal/intervjuer med 16 unga vuxna. Utifrån undersökningens resultat och erfarenhet från Ung Cancer, blev slutsatsen att en stöd- och kontaktperson skulle vara uppskattad av målgruppen.

Med detta som grund infördes en lättillgänglig stödperson som med fokus på det friska, kunde stödja unga vuxna med cancer och deras närstående, under och efter behandlingen.

Resurs800 är nu avslutat, men i projektets anda har RCC Norr, tillsammans med Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, rekryterat en kurator som ska vara ett särskilt stöd för unga cancerdrabbade i norr. Tjänsten tillträds i februari 2022.