Stöd till unga cancerdrabbade i norra sjukvårdsregionen

Inom RCC Norr finns nu en kostnadsfri stödfunktion för unga cancerdrabbade (18–30 år) i hela Norra sjukvårdsregionen. Stödfunktionens mål är att främja unga cancerdrabbades psykiska hälsa, förhindra att de hamnar mellan stolarna efter avslutad behandling och bidra till deras självförverkligande. 

Alla vårdenheter som träffar cancerdrabbade ungdomar ska kunna nyttja funktionen. Legitimerad sjukvårdspersonal kan remittera, se instruktioner i länken:

Instruktioner för remiss stödfunktion unga cancerdrabbade (pdf, nytt fönster)

Vad erbjuder stödfunktionen unga vuxna cancerdrabbade? 

Stödfunktionen kommer att: 

  • Kontakta patienter för kartläggande uppföljningar. Första uppföljningen sker två veckor efter etablerad kontakt. Syftet är att fånga upp skyddsfaktorer som är viktiga under formgivande år i livet, till exempel relationer och arbete. Uppföljningarna ska även fånga upp psykisk status.
  • Erbjuda individuellt samtalsstöd. Då funktionen vill nå unga cancerdrabbade i hela Norra sjukvårdsregionen används även digitala lösningar.
  • Erbjuda vägledning om andra möjligheter till behandling och stödfunktioner i samhället. 
  • Hjälpa patienter med praktiska frågor om CSN, Försäkringskassan och andra aktörer som påverkar patientens ekonomi och möjligheter till självförverkligande. 
  • Arbeta flexibelt utifrån patienternas behov. 

Målet är att alla unga cancerdrabbade (18-30 år) ska erbjudas stödet.