MENY

Rehabspåret 2.0 2019

Under 2019 driver RCC Norr projektet Rehabspåret 2.0, med utgångspunkt i de lärdomar som dragits från projektet Rehabspåret som genomfördes under 2017 och 2018. En annan utgångspunkt för projektet är det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Projektets syfte är att genom ett systematiskt arbetssätt skapa förutsättningar, inom varje vårdprocess, för att kunna förbättra arbetssätt och rutiner som påverkar cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen.

Projektets långsiktiga mål är att alla patienter med cancer ska få tillgång till cancerrehabilitering genom att behov av cancerrehabilitering identifieras, cancerrehabiliteringsplan upprättas och att uppföljning sker systematiskt.

Genom att kartlägga och effektivt nyttja befintliga resurser inom norra sjukvårdsregionen ska cancerrehabilitering och systematiska bedömningssamtal bli en naturlig och självklar del av cancervården.

Information om projektet sprids till profession inom sjukvårdsregionen. Tidplanen omfattar dels en pilot som genomfördes under februari 2019 och dels ett breddinförande som sker i två etapper, före och efter sommaren 2019.

Projektledare

porträtt

Angela Hägg

projektsamordnare (deltid)

RCC Norr


Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 12 februari 2020