Till regionspecifikt innehåll

Mat under och efter cancerbehandling

Patientinformation med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling som informationsstöd i dialog med patienter och närstående.

Kortfattade generella kostråd

Broschyren vänder sig till den som behandlas eller har behandlats för cancer. Foldern är framtagen med 1177:s grafiska profil och är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Innehållet kompletterar den information som sedan tidigare finns om mat och cancer på 1177.se.

Innehållet i broschyren är indelat i rubriker som beskriver olika problem som kan uppstå. Råden är generella och kortfattat beskrivna. Det handlar om allt från råd vid nedsatt aptit, viktnedgång och illamående, till råd för den som har mag- och tarmproblem eller behöver äta mat som är mjuk eller flytande. 

Verksamheter som vill använda materialet i sin region kan vända sig med förfrågan till sjukvårdsregional kommunikatör vid respektive RCC. Efter regional förankring och beslut, i samråd med regional redaktör för 1177, är det möjligt att trycka upp och använda materialet med den egna regionens kombinationslogga. RCC Väst har orginalfilerna och hjälper till med redigering av filer för tryck.

Om din region redan har tagit fram en egen version finns information om det under "regionalt innehåll" nedan under respektive region.

Exempel på innehåll

Exempel på innehål från broschyren.

Dietist har tagit fram innehållet

Broschyren "Mat för att må bra under och efter behandling" är framtagen av dietist inom ramen för det utvecklingsarbete av cancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). 

Maria Lancha, leg. dietist, verksamhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har varit huvudansvarig för att ta fram underlag till broschyren i ett projekt som pågick under 2018 vid RCC Väst. Formgivning, bildsättning och textbearbetning har gjorts i samarbete med Anna Nilsson, kommunikationsstrateg vid RCC Väst.

Innehållet har under projekttiden även prövats och utvärderats av vårdpersonal tillsammans med patienter och närstående.

Medverkande i arbetsgrupp: 

 • Regionalt dietistnätverk inom RCC Väst.
 • Patient och närståenderådet vid RCC Väst. 
 • Dietister inom verksamhet Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
 • Shirin Bartholdsson, folhälsovetare samt utvecklingsledare RCC Väst.
 • Katarina Wikman, leg.dietist och inom projekttiden faktagranskare för ”mat vid cancer” på 1177.se.
 • Ewa Silander, leg.dietist, ÖNH-verksamheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Ladda ner broschyren i pdf-format

Broschyr mat för att må bra under och efter cancerbehandling, 1177 och Region Stocholm logga (pdf), version 2024-02-02.

Kontakt 

Anton Hillbom 
Processledare cancerrehabilitering 
RCC Stockholm Gotland
073-092 81 14 
anton.hillblom@regionstockholm.se

För vårdgivare i Region Östergötland

Pdf

Broschyr mat för att må bra under och efter cancerbehandling, 1177 och Region Östergötland logga (pdf) version 2024-02-02

Tryck

Broschyr mat för att må bra under och efter cancerbehandling, 1177 och Region Östergötland logga (tryckfil) version 2024-02-02

Tryck av broschyren beställs från Region Östergötlands upphandlade tryckeri. Observera att beställande klinik själva betalar för tryckkostnaden.
Tryck och kopiering, upphandlat tryckeri (Region Östergötlands intranät) 

Kontakt

Annica Tomasson

processamordnare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Beställ tryckt broschyr

Den tryckta versionen är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Tryckt version av broschyren "Mat för att må bra under och efter behandling" kan beställas nedan av vårdgivande verksamheter inom Region Halland och Västra Götalandsregionen.

För vårdgivare inom Region Halland

Beställ via Region Hallands webbplats för vårdgivare. 
Broschyrer och rapporter - Beställ eller ladda ner

För vårdgivare inom Västra Götalandsregionen

Beställs via Marknadsplatsen, artikelnummer VGR16019.
Broschyren beställs i buntar om 20 exemplar. 
Beställ via Västra Götalands webbplats

Ladda ner broschyren i pdf-format

Kontakt

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

 

Anna Nilsson

kommunikationsstrateg

RCC Väst