Till regionspecifikt innehåll

Informationsmaterial och länkar

Här hittar du informationsmaterial, länkar och andra hjälpmedel inom cancerrehabilitering.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Utbildningsmaterial för medarbetare inom primärvården

Vad behöver du som arbetar inom primärvården känna till för att bättre kunna ta emot patienter/remisser för cancerrehabilitering? Här hittar du utbildningsmaterial som riktar sig till primärvårdens fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, dietister och kanske även sjuksköterskor.

Cancerbehandlingar - en crash course

Grundläggande kunskap om cancer och cancerbehandlingar. I denna presentation kan du få en översyn över olika cancersjukdomar, hur de behandlas och vilken rehabilitering som kan komma att behövas. Cirka 35 minuter.

 

Introduktion: fysioterapi och cancerrehabilitering i primärvården

Denna presentation riktar sig till fysioterapeuter i primärvården och ger just grunden i cancerrehabilitering för fysioterapeuter och vilka insatser som lämpar sig vid olika typer av besvär. Cirka 25 minuter.

Patient-och närståenderådet i Sydöst organiserar möten för cancerpatienter och deras anhöriga. I Jönköping finns Hjärtats hus som drivs ideellt.

Patient-och närståenderådet Sydöst