Dialogmöten om bäckenrehabilitering

En gång om året samlas profession inom bäckenrehabilitering i respektive Norrlandsregion till dialogmöte. Syftet med mötet är att sjukvårdspersonal inom bäckencancerrehabiliteringen och patientföreträdare inom aktuella diagnoser ska få samråda kring strukturerad rehabilitering och utbyta erfarenheter inom norra sjukvårdsregionen.

Under hösten 2018 har dialogmöten hållits i Sundsvall den 6 november, i Umeå den 15 november och i Östersund den 20 november. Ett dialogmöte för bäckenrehabiliteringen i Norrbotten skulle gått av stapeln i oktober, men blev inställt p.g.a. för få anmälda deltagare.

Tack till alla som deltog och medverkade i dialogen!

Kontaktpersoner

porträtt

Anette Lundqvist

projektledare cancerrehabilitering

RCC Norr

 

porträtt

Åsa Sandström

koordinator bäckencancerrehabilitering

RCC Norr