Det är aldrig försent!

Det är aldrig för sent att börja röra på sig och det är aldrig för sent att sluta röka. Det var budskapen den 17 oktober 2017, då RCC Norrs cancerpreventionsgrupper för fysisk aktivitet och tobak inbjöd till en eftermiddag om sunda levnadsvanor som en del av sekundärprevention och cancerrehabilitering.

Introducerade gjorde Senada Hajdarevic (t.h), processledare för cancerprevention och Katja Vuollet Carlsson (t.v), processledare för cancerrehabilitering vid RCC Norr. 

Anna JohnssonDen första inbjudna talaren var Anna Johnsson som är verksam vid Skånes universitetssjukhus. Hon är doktorand inom cancerepidemiologi och onkologi, men också anställd i träningsprojektet PhysCan.

Sara Wirén, ST-läkare på Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus, föreläste om tobak och cancerbehandling. I mötet med patienter för hon ofta samtal kring olika livsstilsfaktorer.

Ur patientens perspektiv

Elisabet Wiklund och Charlotte Bygdemo-Toytziaridis deltog från RCC Norrs patient- och närståenderåd. Eftermiddagen avslutandes med en öppen diskussion där både patientföreträdare och föreläsare medverkade.

 

Sidan uppdaterad: 23 oktober 2017

Regionalt