Inspirationsdag i norr om sexuell hälsa och cancer

Den 21 november 2023 anordnade RCC Norr en digital inspirationshalvdag om sexuell hälsa under och efter cancersjukdom. Delar av webbinariet spelades in och kan ses i filmen som totalt är en dryg timme lång.

Presentationerna som nås via länkarna nedan är pdf-filer som öppnas i nytt fönster.

  1. Inledning (fram till 11 min), Katja Vuollet Carlsson, sjukvårdsregional processledare, Cancerrehabilitering RCC norr.
  2. Vårdprogram bäckencancerrehabilitering – rekommendationer (start vid 11 min), Marcus Axelsson, sjukvårdsregional processledare, bäckencancerrehabilitering RCC norr. 
  3. Att prata om sexualitet med patienter (start vid 14:50 min), Catharina Engman, sjuksköterska på Onkologicentrum Sundsvall.
  4. Sexuell dysfunktion hos män efter cancerbehandling (start vid 42:26 min), Marcus Axelsson, sjukvårdsregional processledare, bäckencancerrehabilitering RCC norr. 
  5. Sexuell dysfunktion hos kvinnor efter onkologisk behandling, Obs - är inte med i filmen. Ruth Sanchez Hemansson, gyn-onkolog, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhus i Örebro.