Cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Alla patienter med cancer bör erbjudas cancerrehabilitering under hela vårdprocessen. Rehabiliteringen ska ge både patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Bäckencancerrehabilitering

Bäckenrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Processplan för cancerrehabilitering

Processplanen beskriver processen utifrån ett patientperspektiv och definierar viktiga målnivåer för att kunna följa och utveckla processen under de närmaste åren. Den är även ett underlag för Norra sjukvårdsregionens cancerplan, 2022–2024.

Processplan Cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Övriga processplaner finner du under respektive diagnos samt samlade på sidan Strategisk utvecklingsplan.

Strategisk utvecklingsplan

Processledare och arbetsgrupp

RCC Norrs processledare för cancerrehabilitering ansvarar för det sjukvårdsregionala utvecklingsarbetet tillsammans med en processarbetsgrupp. Arbetsgruppen stödjer implementeringen av vårdprogrammet för cancerrehabilitering, samt utarbetar rutiner och riktlinjer i syfte att regionerna ska nå målen i sjukvårdsregionens cancerplan.

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

processledare cancerrehabilitering

RCC Norr

Maria Roos

regional processtödjare

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

regional processledare cancerrehabilitering

Region Jämtland Härjedalen

Ines Nilsson

Region Norrbotten

Eva Greus

regional processledare cancerrehabilitering

Region Västerbotten

Patientrepresentanter

Charlotte Bygdemo

patient- och närståendeföreträdare

 

Tina Persson

patient- och närståendeföreträdare