Cancerrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Alla patienter med cancer bör erbjudas cancerrehabilitering under hela vårdprocessen. Rehabiliteringen ska ge både patient och närstående stöd och förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt.

Samverkan specialistsjukvård och primärvård

Detta dokument utgör ett stöd vid framtagande av överenskommelser och rutiner i regionerna, mellan primärvården och specialistsjukvården, inom området cancerrehbilitering.

Samverkan mellan specialistsjukvård och primärvård gällande cancerrehabilitering (pdf, nytt fönster)

Bäckencancerrehabilitering

Bäckenrehabilitering i norra sjukvårdsregionen

Cancerrehabilitering i cancerplanen

Den regionala cancerplanen för norra sjukvårdregionen, 2019–2021, har en bilaga om om cancerrehabilitering.

Bilaga 2E Regional cancerplan cancerrehabilitering (pdf)

Processledare och arbetsgrupp

RCC Norrs processledare för cancerrehabilitering ansvarar för det sjukvårdsregionala utvecklingsarbetet tillsammans med en processarbetsgrupp. Arbetsgruppen stödjer implementeringen av vårdprogrammet för cancerrehabilitering, samt utarbetar rutiner och riktlinjer i syfte att regionerna ska nå målen i sjukvårdsregionens cancerplan.

porträtt

Katja Vuollet Carlsson

processledare cancerrehabilitering

RCC Norr

Maria Roos

lokal processtödjare

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

lokal processledare cancerrehabilitering

Region Jämtland Härjedalen

Frida Karlsson Videhult

lokal processledare

Region Västerbotten

Processledare för Norrbotten

vakant

Region Norrbotten

Patientrepresentanter

Charlotte Bygdemo

patient- och närståendeföreträdare

 

Leif Näckholm

patient- och närståendeföreträdare