Ansök om stöd till förbättringsarbete

Under 2024 ska 220 miljoner kronor fördelas mellan olika initiativ i cancervården. Här kan du ansöka om medel.

Insatser att förbättra tillgängligheten inom bilddiagnostik och patologi

RCC ska fördela medel till initiativ som syftar till att främja tillgängligheten inom bilddiagnostiken och patologin samt till en högre måluppfyllelse av det nationella ledtidsmålet för SVF.

Insatser att förbättra rehabilitering och palliativ vård

RCC ska fördela medel till initiativ som stärker cancerrehabiliteringen för barn och vuxna och gör den mer jämlik. Medel kan fördelas till initiativ som gynnar implementering av de nationella vårdprogrammen för cancerrehabilitering och palliativ vård för barn och vuxna samt initiativ som stärker uppföljningen av cancerrehabiliteringen. 

RCC ska också fördela medel till initiativ som syftar till att stärka seneffektsuppföljningen och aktiva överlämningar mellan barn- och vuxencancervården. Initiativ på detta område ska vara i linje med Handlingsplan 2023–2025 – utvecklingsområden inom barncancerområdet.

Bakgrund och mer detaljer om satsningen

Om du vill veta mer om satsningen, RCC:s uppdrag att fördela dessa medel, vilka initiativ som omfattas och hur ansökan går till kan du läsa om det i vår nyhet.

Nyhet om medel att söka till initiativ inom tillgänglighet och rehabilitering