Tidigare utbildningsfilmer

Utbildningsfilmer: Mer patientinflytande – bättre cancervård

2013 producerade RCC och SKL tillsammans tretton utbildningsfilmer, som i första hand vände sig till patientföreträdare inom regionala cancercentrum. Även om mycket av informationen som ges i filmerna fortfarande stämmer, kan delar av innehållet vara inaktuellt.

Spellängd  11:51 min  |  Producenter  SKL
Kontakt  Bo Alm  |  bo.alm@skl.se

Spellängd  18:34 min  |  Producenter  SKL
Kontakt  Bo Alm  |  bo.alm@skl.se

Spellängd  57:44 min  |  Producenter  RCC Norr
Kontakt  Anna-Lena Sunesson  |  annalena.sunesson@vll.se 

Spellängd  27:23 min  |  Producenter  RCC Syd
Kontakt  Jenny Patera  |  jenny.patera@skane.se

Spellängd  32:34 min  |  Producenter  RCC Väst
Kontakt  Jessica Mellquist  |  jessica.mellquist@rccvast.se

Spellängd  13:50 min  |  Producenter  RCC Stockholm Gotland
Kontakt  Anna-Karin Trollborg  |  anna-karin.trollborg@sll.se

Spellängd  32:13 min  |  Producenter  RCC Uppsala Örebro
Kontakt  Birgitta Clarin  |  birgitta.clarin@akademiska.se

Spellängd  45:48 min  |  Producenter  RCC Norr
Kontakt  Anna-Lena Sunesson  |  annalena.sunesson@vll.se

Spellängd  29:49 min  |  Producenter  RCC Väst
Kontakt  Jessica Mellquist  |  jessica.mellquist@rccvast.se

Spellängd  36:24 min  |  Producenter  RCC Syd
Kontakt  Jenny Patera  |  jenny.patera@skane.se

Spellängd  40:23 min  |  Producenter  RCC Sydöst
Kontakt  Inger Berg  |  inger.berg@lio.se
Bredvidmaterial  "Vad är viktigast för just dig" (Powerpointpresentation, PDF)

Spellängd  36:20 min  |  Producenter  RCC Uppsala Örebro
Kontakt  Birgitta Clarin  |  birgitta.clarin@akademiska.se

Spellängd 19:30 min  |  Producenter  RCC Stockholm Gotland
Kontakt  Anna-Karin Trollborg  |  anna-karin.trollborg@sll.se