Välkommen som patient- och närståendeföreträdare vid RCC Norr

Vill du ingå i RCC Norrs patient- och närståenderåd (PNR) och bidra till cancervårdens utveckling? Nu kan du anmäla ditt intresse eller få mer information om vad uppdraget kan innebära.

Vad är PNR?

PNR är ett självständigt råd inom RCC Norr. Råden bevakar patient- och närståendeperspektivet i cancervården och i det arbete som bedrivs inom RCC. PNR ska främja ett gott bemötande av patienter och närstående, under hela vårdprocessen. PNR sammanträder omkring sex gånger per år. Ledamöterna får reseersättning och ett arvode för mötestiden.

Mer om PNR Norr

Bli patient- och närståendeföreträdare

RCC Norr söker dig som har erfarenhet av cancer, som patient eller närstående, bor i norra sjukvårdsregionen och har ett stort intresse av att förbättra cancervården.

Vi strävar efter en jämn fördelning i PNR, utifrån diagnos och län, samt när det gäller företrädarens kön, ålder och bakgrund.

Sprid gärna denna information via patientorganisationer och andra nätverk där den kan nå personer som vill företräda patienter med cancer och deras närstående.

Patientsamverkan är en grundsten i vårdprocessen

Vill du ingå i RCC Norrs patient- och närståenderåd?