Välkommen som patient- och närståendeföreträdare vid RCC Norr

Du som har gjort en intresseanmälan till att ingå i RCC Norrs patient- och närståenderåd (PNR) kommer att få mer information via mejl, efter den 16 juni 2021. Möjligheten att lämna en intresseanmälan är stängd fr.o.m. den 16 juni.

Vad är PNR?

PNR är ett självständigt råd inom RCC Norr. Råden bevakar patient- och närståendeperspektivet i cancervården och i det arbete som bedrivs inom RCC. PNR ska främja ett gott bemötande av patienter och närstående, under hela vårdprocessen.

PNR sammanträder omkring sex gånger per år. Ledamöterna får reseersättning och ett arvode för mötestiden. RCC strävar efter en jämn fördelning i PNR, utifrån diagnos och län, samt när det gäller företrädarens kön, ålder och bakgrund.

Mer om PNR Norr

Patientsamverkan är en grundsten i vårdprocessen