Goda exempel med patientsamverkan

RCC har ett grundläggande uppdrag att stärka patientens ställning i cancervården och ta tillvara på patienter och närståendes upplevelser och synpunkter. Det är en nödvändig förutsättning för utvecklingen av en personcentrerad och säker cancervård. Här samlar vi berättelser om lyckad patientsamverkan.

Goda exempel från sjukvårdsregionerna

Bild för Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter

Mellansverige

Föreningssamarbete bidrar till stöd, samtal och stärkta patienter

I Örebro och Gävleborg har patientföreningar gått ihop och bildat träffpunkter för patienter och närstående.

Bild för Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppmärksammas

Väst

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter uppmärksammas

PNR i väst har listat webbplatser med information om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.