Underlag för nationell generell patientinformation till Min vårdplan

Regionala cancercentrum i samverkan arbetar tillsammans med professioner inom cancervården för att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan. Tanken är att patienter med cancer och deras närstående ska få jämlik information oavsett var i landet patienten får vård.

Den nationella diagnosspecifika patientinformationen till Min vårdplan tas fram av arbetsgrupper bestående av en representant per sjukvårdsregion samt patientföreträdare. Arbetsgrupperna följer ett styrdokument och utgår från ett nationellt generellt dokument sammanställt av RCC i samverkan.

Det generella dokumentet innehåller patientinformation som kan vara användbar för flera diagnoser, strukturerad enligt en nationellt beslutad struktur. Arbetsgrupperna ska också följa 1177 vårdguidens språkliga riktlinjer och använda ett språk som är tydligt, lättläst och lätt att förstå.

Styrdokument Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Versionsinformation för nationell generell Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Språkliga riktlinjer, 1177 Vårdguiden

En region eller verksamhet som använder den nationella generella patientinformationen i egna versioner av Min vårdplan ansvarar själv för att materialet hålls uppdaterat. Vid eventuella ändringar i materialet övergår utgivaransvaret till regionen eller verksamheten.

Har du frågor eller synpunkter på den nationella generella patientinformationen, eller om du vill ha patientinformationen i word-format, är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

Lina Sarv

nationell samordnare Min vårdplan

 

Karin Vriste

nationell samordnare Min vårdplan