Till regionspecifikt innehåll

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Här hittar du stöd i arbetet med att införa Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Checklista för införande Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Utbildningsmaterialet och Lathunden för behandlare behöver anpassas per verksamhet beroende på hur ni väljer att arbeta med Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Lathund för behandlare (Worddokument)

Utbildningsmaterial (Powerpoint)

Som stöd för anpassningen, se dokumentet Stöd för arbetssätt.

Stöd för arbetssätt (pdf, nytt fönster)

Övriga stöddokument:

Övningsuppgifter (Worddokument)

Checklista utbildning (pdf, nytt fönster)

Stöd vid användning av formuläret: Vad är viktigt för mig? (pdf, nytt fönster)

Patientvyn (pdf, nytt fönster)

Önskas A5-format på patientvyn? Spara då ner dokumentet på datorn och skriv ut från Acrobat reader och välj Skriv ut  > Häfte.

Fördjupningsmaterial om nationell Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Dokumenten är framtagna av RCCs projektorganisation för införandestöd av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden, tillsammans med kontaktpersoner i de verksamheter som redan arbetar med det digitala verktyget.

Patientbroschyr

Patientbroschyren med beskrivning hur man loggar in och använder Min vårdplan överlämnas till patienten i samband med att patienten får Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Patientbroschyr Min vårdplan, för utskrift (pdf, nytt fönster)

Patientbroschyr Min vardplan, för tryck (pdf, nytt fönster)

Demonstrationsfilmer

I filmen nedan visas delar av Min vårdplan cancer via 1177 vårdguiden. Du får lära dig hur du startar en vårdplan åt en patient, hur den individanpassas och hur gränssnittet ser ut för patienten.

 

Den här filmen beskriver hur verksamheter och regioner kan göra regionala och lokala tillägg i de nationella vårdplanerna.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Verksamheter i norra sjukvårdsregionen som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om nationell Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan kontakta regionens införandestöd.

Norrbotten: Vakant

Kontakt

Helena Strömqvist

införandestöd Min vårdplan

RCC Norr

 

Anneli Haglund

införandestöd Min vårdplan

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

införandestöd Min vårdplan

Region Jämtland Härjedalen