Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Cancervården kommer att kunna erbjuda sina patienter nationell Min vårdplan, per diagnos eller övergripande diagnosgrupp, via 1177 Vårdguiden.

Fördelar med Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

 • Patienten har tillgång till Min vårdplan via smartphone, läsplatta eller dator.
 • Patienten kan skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska.
 • Patienten kan läsa fördjupad information via länkar.
 • Patienten kan besvara formulär.
 • Patienten kan se instruerande filmer, t.ex. om rehabiliteringsövningar.
 • Personalen kan uppdatera patientens Min vårdplan på distans.
 • Personalen kan enkelt individanpassa patientens Min vårdplan.
 • Min vårdplan kan följa patienten genom vårdprocessen, även mellan olika vårdgivare.

För regioner och verksamheter som vill börja erbjuda sina patienter nationell Min vårdplan via 1177 Vårdguiden finns stöd för införandet och förändrade arbetssätt.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Kontaktpersoner vid respektive RCC

Katja Vuollet Carlsson

ordf. NAG kontaktsjuksköterska & Min vårdplan

RCC Norr

Charlotta Lönnqvist

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Stockholm Gotland

Hanna Åberg

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Ellen Brynskog

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst

Veronica Berglund

vårdutvecklare

RCC Sydöst

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst

Material för dig som arbetar med Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Nedan hittar du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se användarinformation. Du hittar även en informationsbroschyr att skriva ut och ge till patienter.

Användarmanual för Min vårdplan på 1177.se (pdf)

Manual för överlämning av Min vårdplan via 1177.se (pdf)

Informationsbroschyr om Min vårdplan på 1177.se att skriva ut (pdf)

Frågor om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Fotini Elena Koutakis Wolin

vårdprocesskoordinator

RCC Mellansverige

Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Verksamheter i norra sjukvårdsregionen som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om nationell Min vårdplan via 1177 Vårdguiden kan kontakta regionens införandestöd.

Region Norrbotten: Vakant

Kontakt

Helena Strömqvist

införandestöd Min vårdplan

RCC Norr

 

Anneli Haglund

införandestöd Min vårdplan

Region Västernorrland

Lina Fredriksson

införandestöd Min vårdplan

Region Jämtland Härjedalen

Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

RCC Stockholm Gotland erbjuder stöd till verksamheter i samband med införandet av nationell Min vårdplan. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med de nationella vårdplanerna eller få mer information kan kontakta Charlotta Lönnqvist, regional projektledare Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Charlotta Lönnqvist

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Stockholm Gotland

Min Vårdplan, projektledare RCC Syd

Kontakta verksamhetsutvecklare Astrid Isoz i övergripande frågor.

Regionala projektledare

I södra sjukvårdsregionen har respektive region utsett projektledare för arbetet med MVP. För frågor om regional implementering, kontakta enlilgt nedan.

Skåne: Ellinor Abildgaard, ellinor.abildgaard@skane.se

Blekinge: Agneta Johansson, agneta.johansson@regionblekinge.se

Halland: Louise Hansten, louise.hansten@regionhalland.se, Maria Severin Larsson, maria.severinLarsson@regionhalland.se och Anna Cavrak, anna.cavrak@regionhalland.se

Kronoberg: vakant

 

Regionala projektledare

Jessica Eriksson

Region Kalmar län

Rebecca Stenfeldt

Region Östergötland

Linda Bergström

Region Kalmar län

Aktuellt om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden i västra sjukvårdsregionen

I takt med att de första nationella vårdplanerna blir klara under 2020 och 2021 erbjuder RCC Väst stöd till verksamheter i samband med införandet av nationell Min vårdplan. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med de nationella vårdplanerna eller få mer information kan kontakta Ellen Brynskog, regional projektledare Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Ellen Brynskog

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst