Utbildning och material

Här finns utbildningsmaterial om Min vårdplan. Sidan vänder sig till dig som har uppdrag som införandestödjare, är behandlare eller på eget initiativ vill lära dig mer om Min vårdplan.

Material för utbildning

Materialen för utbildning kan du använda som inspiration när du håller utbildningar för personal som ska använda Min vårdplan som behandlare, eller för hela personalgruppen på en arbetsplats där Min vårdplan ska införas. 

Du kan fritt redigera och anpassa materialen. 

Checklista och utbildning om Min vårdplan

När en utbildning planeras kan följande checklista användas: 

Checklista utbildning (pdf, nytt fönster)

Utbildningsmaterial Min vårdplan (Powerpoint) Uppdaterat september 2022

Stöd och behandling

Lathunden för behandlare behöver anpassas efter din verksamhet beroende på hur ni väljer att arbeta med Min vårdplan via 1177.

Lathund för behandlare (Worddokument)

Lathund för behandlare barn (Worddokument)

 

Övriga stöddokument för utbildning

Övningsuppgifter (Worddokument)

Övningsuppgifter barn (Worddokument)

Stöd vid användning av formuläret: Vad är viktigt för mig? (pdf, nytt fönster)

Stöddokument används för att motivera behandlarna att arbeta aktivt med formuläret "Vad är viktigt för mig", som är ett verktyg för ökad personcentrering.

Patientvyn (pdf, nytt fönster)

Patientvyn visar hur användargränssnittet för patienter ser ut. Man kan även ge personalen som ska utbildas behörighet att logga in som "testpatienter" i utbildningsmiljön via denna sida: https://m05-mg-local.idp.funktionstjanster.se/samlv2/idp/sign_in/1abb1e1ea5f481b589da52303b091cbb

Många utbildare använder även dokumentet "Synliga texter" och "Checklista hantering av Min vårdplan XX", som återfinns på respektive diagnos sida. Dokumenten är anpassade efter varje diagnos och kan vara ett stöd för medarbetare i att förstå strukturen i Min vårdplan. 

[Länka till sidan med alla publicerade, eller skriv instruktion att söka via "Diagnoser" på cancercentrum.se? - det senare alternativet.]

Mer om Stöd och behandling på denna sida: https://www.inera.se/tjanster/alla-tjanster-a-o/stod-och-behandling/

[Vet inte om det passar riktigt här - i så fall länk till Ineras eget utbildningsmaterial]

[sen skulle man kunna lägga till som "mer information" ett bildspel från utvärderingen om vikten av utbildning - dock inte gjort än ja - bra, i högermarginalen gärna. ]

[Utbildningsfilmerna behöver ligga någonstans också, samt information om att det kan finnas regionalt framtagna filmer. Vi behöver gå igenom alla filmer som finns och se vilka som ska användas eller om det ska tas fram nya.]

[Gärna någonstans på hemsidan en hänvisning till nätverket för kontaktsjuksköterskor, för medarbetare som kommit igång och vill utbyta erfarenheter och tips.]