Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Vid Umeå universitet erbjuds kursen Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervård. Kursen är en distansutbildning som ligger på en avancerad nivå och vänder sig till personer med sjuksköterskeexamen och minst ett års yrkeserfarenhet. Den innehåller fördjupade studier om patientprocessen inom cancervård och omfattar 7,5 högskolepoäng.

Det finns ingen planerad kursstart eller pågående kurs i dagläget.