Nationella kontaktsjuksköterskedagen

Varje år i samband med Onkologidagarna anordnas en egen dag för kontaktsjuksköterskor.