Till regionspecifikt innehåll

Årets kontaktsjuksköterska

RCC uppmärksammar varje år kontaktsjuksköterskans viktiga roll genom att utse Årets kontaktsjuksköterska. Nomineringen för 2023 är stängd. Utmärkelsen delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

Kontaktsjuksköterskan är en nyckelperson i cancervården och i mötet med patienter och deras närstående. Genom att vara tillgänglig och kontinuerlig skapar kontaktsjuksköterskan trygget för patienten, och möjlighet för patienten att vara delaktig i sin egen vård.

Nominering och utdelning 2023

Sista datum för nominering var 7 april. Utmärkelsen delas ut under RCC dagarna 23-24 maj. Kontaktsjuksköterskan som får utmärkelsen ska: 

  • vara kliniskt verksam
  • ha ett uppdrag som utgår från den nationella uppdragsbeskrivningen för kontaktsjuksköterskor
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att stärka patientens ställning
  • ha utmärkt sig i sitt arbete med att utveckla funktionen och uppdraget.

Varje RCC delar ut Årets kontaktsjuksköterska i respektive sjukvårdsregion.

Nyhet Årets kontaktsjuksköterska 2022.

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Årets kontaktsjuksköterska i Sjukvårdsregion Mellansverige

2022 fick Cecilia Colmet, Lise-lott Rödlund Böckert och Moamera Ramic på onkologiklinikens rehabenhet, i Västerås, utmärkelsen för deras framtagande av systematiskt stöd vid cancerrehabilitering.

21 februari öppnar nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2023. Priset delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen

2022 fick Annelie Magnusson och Viveca Granberg på kirurgmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus utmärkelsen. Båda är kontaktsjuksköterskor för patienter med tumörer i övre buken (övre gastrointestinala tumörer, ÖGI).

Nyhet Årets kontaktsjuksköterskor 2022 i Norra sjukvårdsregionen.

21 februari öppnar nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2023. Priset delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

Årets kontaktsjuksköterska i Regionerna Stockholm och Gotland 

2022 gick priset till Anette Länn och Petra Andreasson Thomsson på Bröstmottagningen Visby Lasarett med motiveringen:

"Deras kunskap, professionella bemötande och stora empati som alltid utgår från den enskilde patientens situation skapar trygghet och god vård. De är ett effektivt, sammansvetsat team som samverkar väl med övriga vårdkedjan. Precis vad en liten verksamhet med stort patientflöde behöver!"

Priset till Årets kontaktsjuksköterska 2023 delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

 

 

Årets kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen

Inom södra sjukvårdsregionen var det Ing-Marie Nilsson, kontaktsjuksköterska på Lungmottagning Dagvård vid Skånes universitetssjukhus i Lund, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska 2022. Läs mer: Årets kontaktsjuksköterska 2022

Nu har nomineringen till Årets kontaktsjuksköterska 2023 öppnat. Priset delas ut under RCC dagarna 23-24 maj.

Årets kontaktsjuksköterska i västra sjukvårdsregionen

2022 var det Karin Janneson, Västra Götalandsregionen, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska, i västra sjukvårdsregionen.

Årets kontaktsjuksköterska i väst

Kontakt

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst