Hög kompetens på cancerforskningens dag

Den 20:e april hölls årets cancerforskningsdag, Cancer Research Day, i Humanisthusets trevliga lokaler i Umeå. Det var för sjunde gången i ordningen som RCC Norr arrangerade dagen, i samarbete med medicinska fakulteten vid Umeå universitet. Under forskningsdagen, som hålls på engelska, samlas cancerforskningsintresserade för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

I år var nivån på spetskompetens särskilt hög, med inbjudna specialister från Sverige, Norge, Finland och Tyskland samt flera duktiga lokala föreläsare. Även i år fick de yngre forskarna presentera sina resultat under en postersession. 

Föreläsare från Norge och Finland

Förmiddagen inleddes med två föreläsningar relaterade till molekylär karakterisering av bröstcancervävnad.  Anne-Lise Børresen-Dale från Radiumhospitalet i Oslo beskrev bröstcancerns inter- och intratumöra heterogenitet och forskargruppens gedigna arbete med att karakterisera detta på molekylära nivå.

Janne Lehtiö från Karolinska Institutet bjöd på dagens proteomikföreläsning och beskrev arbetet med etableringen av proteogenomik och tumörproteomprofilering av bröstcancer.

Talare cancerforskningsdagen 2018

Efter en kort bensträckare fortsatte dagen på temat kolorektalcancer. Lauri Aaltonen från Helsingfors Universitet beskrev sin forskargrupps stora arbete med att kartlägga allelisk obalans i 1699 fall av kolorektalcancer. Han beskrev även spännande nya resultat från en genetisk kartläggning av en större familj med SI-NET.

Bethany van Guelpen från Umeå universitet fortsatte temat med att belysa behov av tidig diagnos av kolorektalcancer och beskrev sin forskargrupps arbete med att identifiera biomarkörer för detta.

Posterutställning och Best Poster Award

Posterprisvinnare 2018

Eftermiddagen inleddes med livliga diskussioner i posterområdet. Med stor entusiasm presenterades både preliminära och mera slutgiltiga forskningsresultat av regionens innovativa unga forskare.

Årets ”Best Poster Award” gick till Silvia Remeseiro från Daniel Öhlunds forskargrupp med postern ”Pancreas innervation and perineural invasion phenomena during development and progression of pancreatic cancer”.

 Posterutställning

Postatacancer i fokus

Eftermiddagen avslutades med två föreläsningar med fokus på prostatacancer och användning av PSMA-PET. Sara Strandberg från Umeå universitet presenterade nya resultat från deras PSMA-PET/MRI och acetate-PET/CT studier. Tobias Maurer från Technical University of Munich, bjöd på en keynote-föreläsning om PSMA theranostics. Båda föreläsningarna informerade om PSMA-baserad diagnostik och nyttan av PSMA targeted PET-imaging. Man diskuterade möjligheterna till detektion i lymfnoder, ben och metastaser samt belyste PSMA-baserad terapi, framtida möjligheter och begränsningar.

Vi tackar alla föreläsare, moderatorer, posterutställare och åhörare och önskar alla hjärtligt välkomna till nästa Cancer Research Day den 22 mars 2019.

Text: Benny Björkblom  Bild: Anna Selberg