Sjukvårdsregional cancerdag i norr 2022

Den 6 maj 2022 hölls den tionde sjukvårdsregionala cancerdagen i den norra sjukvårdsregionen. Denna gång både fysiskt i Umeå och digitalt.