Cancerforskningens dag om individualiserad cancerbehandling

Den 5 april 2019 hölls för åttonde gången i ordningen den årliga cancerforskningsdagen i Umeå. Temat var Individualiserad cancerbehandling – från vision till verklighet. Cancerforskningsintresserade samlades på Norrland universitetssjukhus för att lyssna på föreläsningar om patientnära kliniska studier och om grundläggande molekylärbiologisk cancerforskning.

Kollage Cancerforskningens dag 2019

Cancerforskningens dag hålls årligen, helt på engelska och arrangeras av RCC Norr tillsammans Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Vi tackar alla föreläsare, moderatorer, posterutställare och åhörare och önskar alla hjärtligt välkomna till nästa års Cancerforskningsdag, den 3 april 2020.