Sjukvårdsregionala cancerdagar

RCC Norr inbjuder varje år regionala chefssamråd, arbetsgrupper, personal inom cancervård, cancerforskare, samt patient- och närståendeföreträdare, till sjukvårdsregionala cancerdagar, i syfte att utveckla sjukvårdsregionens cancervård och cancerforskning.

Cancerdagarna 2024

De sjukvårdsregionala cancerdagarna år 2024 blir den 16-17 april.

Läs mer om de sjukvårdsregionala cancerdagarna 2024