RCC Norr – en kunskapsorganisation

RCC Norr stödjer Norrlandsregionerna i arbetet med att förbättra cancervården, utifrån den nationella cancerstrategin.

RCC Norr och Norrlandsregionerna har en gemensam vision: "Likvärdig och tillgänglig cancervård i hela Norrland med spets och bredd". Tillsammans arbetar vi för att färre ska insjukna i cancer och att fler ska få leva längre, med en bättre livskvalitet.

Verksamheten har ett processperspektiv, där fokus ligger på den sammanhängande kedjan av vårdhändelser, från diagnos via utredningar till behandling, cancerrehabilitering och palliativ vård.

Regionala cancercentrums verksamhet omfattar all cancervård.

RCC Norr ingår i det nationella nätverket för landets sammanlagt sex regionala cancercentrum, som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.