Sjukvårdsregionala processledare

För varje vårdprocess inom cancerområdet har RCC Norr sjukvårdsregionala processledare. Processledarna arbetar 10–50 procent av sin arbetstid med uppdraget och har en central roll i att driva förbättringsarbetet inom olika vårdprocesser i norra sjukvårdsregionen.

Tillsammans med sjukvårdsregionala arbetsgrupper ansvarar de för att vårdprocessen analyseras och beskrivs samt att svaga länkar i vårdprocessen identifieras. I uppdraget ingår också att identifiera behovet av kompetensförsörjning och att en utbildningsstrategi upprättas mm.

Arbetsgrupperna analyserar data från bland annat kvalitetsregistren för att följa utvecklingen i cancervården. De olikheter och brister i vårdprocessen som identifieras, blir utgångspunkter för förbättringsarbete.

I arbetsgrupperna finns patientrepresentanter som medverkar i arbetet med att förbättra vårdprocesserna.

Processledare 2023

Barnonkologi: Per-Erik Sandström, Region Västerbotten

Blodcancer: Birgitta Lauri, Region Norrbotten

Bröstcancer: Anna-Karin Wennstig, Region Västernorrland och Maria Sandberg, Region Västerbotten

Bäckencancerrehabilitering: Marcus Axelsson, Region Västerbotten

Cancerrehabilitering: Katja Vuollet Carlsson, Region Västerbotten

Cancer i urinblåsa och urinvägar: Vakant

Cancer utan känd primärtumör (CUP): Sara Sjöström, Region Västerbotten

Gynekologisk cancer: Ida Gideonsson och Erika Figaro, Region Västerbotten

Hjärntumörer: vakant

Hudmelanom: Frida Idenfors och Zinaida Bucharbajeva, Region Västerbotten

Huvudhalscancer: Mervi Sallinen-Svensson och Mustafa Magan Barre, Region Västerbotten

Livmoderhalscancerscreening: Anna Meschaks, Region Jämtland-Härjedalen och Maria Isaksson, Region Västerbotten

Lungcancer: Björn Sundberg, Region Västernorrland och Mikael Johansson, Region Västerbotten

Läkemedel, sjukvårdsregional representant NAC: Katarina Nordfjäll, Region Jämtland Härjedalen

Mammografi: Eric Arelöf, Region Västernorrland

Neuroendokrina tumörer: Christina Kjellman, Region Västerbotten

Njurcancer: Fabian Hofmann, Region Norrbotten

Palliativ vård: Vakant; 2023-12-18 tillträder Sofia Andersson, RCC Norr

Penis- och testikelcancer: Vakant

Prevention: Cecilia Hultstrand, RCC Norr

Prostatacancer: Andreas Josefsson och Camilla Thellenberg-Karlsson, Region Västerbotten

Sarkom: Annica Pettersson och Mehdy Farhang, Region Västerbotten

Sköldkörtelcancer: Joakim Hennings, Region Jämtland-Härjedalen

Tjock- och ändtarmscancer: Andreas Söderström, Region Norrbotten och Martin Rutegård, Region Västerbotten

Tumörer i övre mag-tarmkanalen: Bengt Wallner, Region Västerbotten

Vägen in till cancervården: Senada Hajdarevic, RCC Norr

Ärftlig cancer: Christina Edwinsdotter-Ardnor, Region Västerbotten

Övriga sjukvårdsregionala RCC-uppdrag

Forskningssamordnare: Marie Lundholm

Koordinator palliativt kompetenscentrum (PKC): Fredric Wallin

Samordnare för kontaktsjuksköterskor: Katja Vuollet Carlsson

Projektledare för Organiserad prostatacancertestning, OPT:Johan Styrke

Projektledare för utrotning av livmoderhalscancer: Helena Strömqvist