Ledning för RCC Norr

Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är ett gemensamt samverkansorgan för sjukvård, utbildning och forskning i norra sjukvårdsregionen. NRF har också ett övergripande ansvar för RCC Norrs uppbyggnad och utveckling.

Chefen för RCC Norr är organisatoriskt underställd förbundsdirektören i NRF. RCC-chefen är föredragande i RCC Norrs styrgrupp och chef för medarbetarna vid RCC norr.

RCC Norrs organisation

Politisk ledning

Förbundsdirektionen vid Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF) är den politiska ledningen för RCC Norr och beslutar bl.a. om den sjukvårdsregionala cancerplanen och om nivåstrukturering för diagnostik och behandling som inte ges i varje region.

Arbetsutskott

Förbundsdirektionens arbetsutskott (AU) har ansvar för den politiska beredningen av ärenden till förbundsdirektionen.

RCC Norrs styrgrupp

Styrgruppen ansvarar för strategiska frågor och för RCC Norrs utveckling. Styrgruppen ska godkänna verksamhetsplanen och följa upp de övergripande målen för RCC Norr. Läs mer under Styrgrupp.