Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare i norr

Sidan publicerades 18 maj 2021

För att uppmärksamma och tacka nyckelpersoner inom cancervården för deras förtjänstfulla insatser har RCC i samverkan instiftat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare, som utses i varje sjukvårdsregion.

Utmärkelserna delades ut i samband med den årliga RCC-dagen, den 18 maj, som på grund av pandemin genomfördes via livestreaming.

Inom norra sjukvårdsregionen var det Elisabeth ”Lisa” Löfskog Södergren, Region Jämtland Härjedalen, som utsågs till Årets kontaktsjuksköterska.

Elisabeth Löfskog Södergren

‒ När jag övertygades om att det var mig det handlade om, blev jag förstås glad. Att få uppskattning för sitt jobb är glädjande, säger Lisa Löfskog Södergren.

Enligt motiveringen till utmärkelsen är hon "en mycket varm och engagerad person som gör patienterna trygga".

Lisa berättar att många uttrycker en lättnad över att enkelt kunna komma i kontakt med någon inom sjukvården på telefon.

‒ Det känns viktigt att vara tillgänglig för patienterna, även om det ibland är en krånglig ekvation att få ihop.

Lisa Löfskog Södergren har goda kunskaper och en gedigen bakgrund inom sitt yrke som kontaktsjuksköterska. Hon tar ett stort ansvar och lägger mycket tid på koordinering inom området endokrina och övre gastrointestinala tumörer vid Kirurgmottagningen, Östersunds sjukhus, som fram till helt nyligen saknat onkologspecialist. Lisa arbetar självständigt med många egna lösningar och planer för att skapa ett bättre patientflöde och en ökad tillgänglighet, inte minst inom det lokala SVF-arbetet.

Lena SilfverdalÖverläkaren och gynekologen Lena Silfverdal, Region Västerbotten, blev utsedd till Årets processledare. Hon har lett processarbetet inom livmoderhalscancer-prevention i norra sjukvårdsregionen sedan 2018.

Hon tar även ett stort ansvar i det nationella arbetet och har periodvis lett den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention. Att få ta emot utmärkelsen Årets processledare tycker Lena är både överraskande och hedrande.

Enligt motiveringen har hon genom stort engagemang, tålamod och systematiskt arbete, lyckats lösa upp många knutar och haft en avgörande roll i att hela sjukvårdsregionen nu infört primär HPV*-screening. I och med det höjs den övre åldersgränsen så att kvinnor erbjuds ett sista cellprov mellan 64 och 70 års ålder. Sammantaget är detta ett mycket viktigt framsteg i arbetet med att förebygga livmoderhalscancer (cervixcancer).

‒ En tydlig organisation för cervixcancerprevention, med definierade roller och uppdrag, håller på att ta form i alla regioner här i norr. Det är en förutsättning för fortsatt utveckling och framgångsrikt preventionsarbete, säger Lena Silfverdal.

Stort grattis till Lisa och Lena från RCC Norr!

Cancervårdens nyckelpersoner korade till Årets processledare och Årets kontaktsjuksköterska

Nytt sätt att screena för att förebygga livmoderhalscancer

* Humant papillomvirus