Medicinsk rådgivare till RCC Norr

Sidan publicerades 12 juni 2020

Från den 1 juni har RCC Norr anställt urologen Ove Andrén som medicinsk rådgivare. Med sin kompetens och erfarenhet av cancervården, kommer han att på halvtid vara ett stöd för alla som arbetar vid RCC Norr, när det gäller medicinska frågor.

Ove AndrénUppdraget kommer till en början ha fokus på standardiserade vårdförlopp (SVF), som under de senaste åren har införts i svensk cancervård.

– Genom SVF har cancerutredningarna blivit mer strukturerade och systematiska. Vårdförloppen har blivit lättare att följa och de uppsatta tidsramarna har i många fall visat att man kan korta väntetider genom bättre processer, säger Ove Andrén.

Förutom SVF kommer han bland annat att ta sig an frågor som rör sjukvårdens kunskapsstyrning.

1992, efter avklarade studier i Uppsala, flyttade Ove Andrén tillsammans med hustrun till hennes hemstad Skellefteå, där han nu arbetar vid lasarettet som urolog.

Ove har arbetat med urologi sedan 1996, under tre års tid som verksamhetsansvarig på Sunderby sjukhus i Norrbotten och därefter under 13 år i Örebro, både som chef och som professor vid universitetet. Han har även hunnit med att vara processansvarig för prostatacancer i Uppsala-Örebroregionen, ordförande i den nationella vårdprogramgruppen för samma diagnos och biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör i Örebro.

När det gäller RCC Norr kommer Ove Andrén bland annat fungera som support för RCC-chefen Anna-Lena Sunesson, som är väldigt glad över den förstärkta medicinska kompetensen.

– Men sin breda erfarenhet av att ha arbetat på många olika nivåer inom cancervården ser jag Ove Andrén som en stor tillgång för oss på RCC Norr, säger hon.

Jämlik vård med patientfokus

Inom cancervården, tycker Ove Andrén, att det behövs ett ökat patientfokus och bättre vårdprocesser för patienternas skull.

– Det är viktigt att se helheten för patienten och anhöriga. Här finns mer att göra.

När det gäller att kunna skapa en jämlik cancervård i norra sjukvårdsregionen är de stora geografiska avstånden en utmaning. Cancervården blir alltmer subspecialiserad och då blir avstånden ett större problem än i södra Sverige.

– Rekrytering av kompetens är ett problem i hela landet, men det blir inte enklare när man befinner sig i glesbygd, och när behandlingar centraliseras till ett fåtal platser kan norra sjukvårdsregionen ha svårt att hävda sig.

Den viktigaste uppgiften för RCC Norr tycker Ove Andrén är att optimera cancervården inom sjukvårdsregionen, så att vården blir så bra som möjligt för alla patienter, oavsett var man bor.

I sommar kommer Ove Andrén främst att arbeta kliniskt som urolog i Skellefteå, för att till hösten på allvar också ta sig an RCC-uppdraget. Lite semester kommer det i alla fall att bli, med trädgårdspyssel, naturupplevelser, en bra bok och kanske en tur till västkusten.