Skapa trygghet är viktigt för Årets kontaktsjuksköterska

Sidan publicerades 4 februari 2020

Årets kontaktsjuksköterska i norra sjukvårdsregionen heter Frida Idenfors, hud- och STD-kliniken, vid Norrlands universitetssjukhus. Kronprinsessan Victoria delade ut utmärkelsen, vid jubileumsdagen för den nationella cancerstrategin, som arrangerades i Stockholm den 3 februari.

Frida IdenforsEnligt motiveringen till utmärkelsen, möter Frida Idenfors både patienter och närstående med kunnighet och respekt. Med sin drivkraft, nyfikenhet och samarbetsförmåga har hon skapat välfungerande rutiner och finns med som en trygghet för patienten, genom hela vårdförloppet.

Vad tänkte du när du fick veta att du skulle få utmärkelsen "Årets kontaktsjuksköterska"?

– Jag blev otroligt glad! Bara att bli nominerad kom som en total överraskning. Det är roligt att kontaksjuksköterskejobbet uppmärksammas.

Vad är det viktigaste i ditt jobb?

– Att vara ett stöd och vara tillgänglig för patienter och närstående genom vårdprocessen, utifrån deras behov och önskemål. Patienter reagerar olika på ett sjukdomsbesked och lever i olika situationer. Därför behövs olika typer av stöd.

Vad motiverar dig i arbetet?

– Nöjda patienter är den bästa bekräftelsen jag kan få. Stödet och engagemanget hos medarbetarna på kliniken och en chef som har förståelse, är inte bara viktiga förutsättningar för mitt arbete, utan gör det också roligare.

Delaktiga och trygga patienter

I hud- och STD-klinikens förbättringsarbete använder Frida Idenfors ofta resultat från PREM*, som hon brukar presentera vid arbetsplatsträffar. Det har bidragit till att nöjdheten hos patienterna har förbättrats. Genom tydlig information och en individuell vårdplan blir patienten också mer delaktig i sin egen vård.

Vad kan göra patienten nöjd och trygg?

– En välinformerad patient, som vet vad som händer i nästa steg, är också en trygg patient och att ha en fast kontakt att ringa minskar oron. Många uppskattar att det finns en struktur för utredningen och att det går snabbt, men ett gott omhändertagande är grunden.

Hur tänker du på framtiden som kontaktsjuksköterska?

– Mycket går att utveckla, till exempel samarbetet mellan kliniker. Det finns en stor förbättringspotential när det gäller att kunna följa patienten genom hela vårdprocessen och över regiongränser, med hjälp av Min vårdplan.

– Det förebyggande arbetet är också väldigt viktigt. Vi ser en konstant ökning av malignt melanom, med fem procent per år. Det gäller att nå ut med information om hur man ska skydda sig i solen och om hur viktigt det är att söka sjukvård i tid. När det gäller prognosen för malignt melanom är tiden en avgörande faktor.

Frida Idenfors

Frida Idenfors efter måndagens ceremoni med H.K.H. Kronprinsessan Victoria. Foto: Emelie Otterbeck.

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

* PREM (Patient Reported Experience Measures) avser enkäter om patientens upplevelse av och tillfredsställelse med vården. Det kan innefatta frågor om bemötande, delaktighet, information, förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. 

Engagerad urolog är Årets processledare