Prostatacancersymposium till Berghs och Widmarks ära

Sidan publicerades 14 november 2019

I november arrangerade Umeå universitet och Regionalt cancercentrum norr tillsammans ett symposium kring prostatacancer, till forskarna Anders Berghs och Anders Widmarks ära. Men någon pensionering – det är det inte tal om.

Anders Widmark och Bergh– Det man håller på med just nu, är det som är mest spännande, menade Anders Bergh.

Pernilla Wikström från institutionen för medicinsk biovetenskap, var symposiets moderator och sex cancerforskare höll föredrag, där ibland de seniora professorerna Bergh och Widmark.

– Prostatastudier tar tid. Man måste utrusta sig med tålamod, sade Camilla Thellenberg Karlsson som var en av talarna.

Anders Widmark beskrev hur strålbehandling vid prostatacancer har utvecklats och förfinats under de senaste 30 åren. Anders Bergh undrade i sitt föredrag, om man kan forska på prostatacancer i 40 år, utan att komma fram till något särskilt, och betonade samtidigt att forskning är ett lagarbete. Äldre forskare har byggt en grund för kommande forskare i Umeå.

Leif Alfons Anna-Lena

Det stod dock klart att symposiets huvudpersoner inte bara har haft stor betydelse för prostatacancer-forskningen i Umeå, utan även för många patienter och för forskningssamhället i stort.

Leif Näckholm och Alfons Forsman från RCC Norrs patient- och närståenderåd fick möjlighet att framföra sin uppskattning till de båda forskarna och påminna om Mustaschkampen som just nu pågår till förmån för prostatacancer-forskning och manlig hälsa.

Anna-Lena Sunesson, chef vid RCC Norr, avslutade dagen med att tacka Anders Bergh och Anders Widmark, både för deras insatser som forskare och som representanter för Umeå universitet i RCC Norrs styrgrupp.

Prostatasymposium publik