Risk för cancer kan i förväg spåras i blodet

Sidan publicerades 18 mars 2019

Vissa allvarliga cancertyper kan kopplas till förändringar i olika proteiner i blodet, som kan spåras ända upp till 25 år före insjuknandet. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Det går att se ett tydligt samband mellan vissa proteinkoncentrationer och framtida sjukdomsförlopp. Detta förbättrar möjligheten att kunna förstå hur dessa tumörer uppstår, säger Florentin Späth, doktorand vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet.

I sin avhandling visar Florentin Späth att risken att utveckla glioblastom, som är den vanligaste och aggressivaste formen av hjärntumör, var kopplad till en lätt förhöjning av nivåerna av två proteiner i blodet  redan 15 år före cancerdiagnosen. Proteinerna hör till gruppen tysoinkinaser. De är inblandade i cellernas signalering för tillväxt och därmed även i utveckling av tumörer.

Läs hela artikeln av Ola Nilsson på umu.se

Om disputationen

Florentin Späth, Institutionen för strålningsvetenskaper/onkologi, försvarar fredag 22 mars sin avhandling Molekylär epidemiologi: Fall-kontroll studier för gliom och lymfoida maligniteter. 

Tid: Kl. 09.00. Plats: Bergasalen, By 27, Norrlands universitetssjukhus (Nus).

Fakultetsopponent: Ola Landgren, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York. Huvudhandledare: Beatrice Melin.