"RCC ska skapa en god, jämlik och patientfokuserad vård"

Sidan publicerades 26 april 2019

I mars tillträdde professor Hans Hägglund både som ordförande i RCC i samverkan och som nationell cancersamordnare. Under våren reser han runt och besöker landets regionala cancercentrum och möter vårdprofession inom cancervården. Den 25 april var det Regionalt cancercentrum norr och Norrlands universitetssjukhus, som hade äran att få besök.

Hallå där Hans Hägglund, hur står det till?

– Tack bra, jag är hyfsat utvilad efter en natt på tåget och det känns extra bra att komma hit till Umeå när det är så varmt.

Hans Hägglund Cancersamordnare

Varför gör du besök ute i sjukvårdsregionerna?

– För att öka förståelsen för hur varje RCC arbetar och lära känna chefer och medarbetare. Jag får nya viktiga kontakter inom cancervården, är nyfiken och lär mig mycket under besöken.

Vad gör dig mest engagerad när det gäller cancervården?

– Jag gillar utmaningen att driva förändringsarbete i vården och att arbeta för att patienter med cancer ska få en likvärdig vård, i hela landet. Det är också spännande att arbeta mot politiken och att driva utvecklingen framåt, alltid med patientfokus, men utan att glömma medarbetarna.

Vad vill du åstadkomma som cancersamordnare och RCC-ordförande?

– På kort sikt vill jag förbättra nationell samverkan. Det är ett teamarbete. På lång sikt arbetar jag för att statens finansiering ska permanentas. Vårdprogram, kvalitetsregister, tillgänglig cancervård; allt hänger ihop och har gemensamma mål. 

Vilken är Regionala cancercentrums viktigaste uppgift?

– Att skapa en god, jämlik och patientfokuserad vård. RCC ska vara en del av cancervården. Vi gör så väldigt mycket, men vi måste bli bättre på att berätta hur vår gemensamma målbild ser ut.

Vad är god och jämlik cancervård för dig?

– Samma möjligheter till utredning, diagnos, behandling, överlevnad, rehabilitering, palliativ vård och till att få information om preventiva åtgärder. God och jämlik vård förutsätter att alla regioner följer nationella vårdprogram.

Hur ser du på den nationella cancerstrategin?

– RCC:s tio kriterier är fortfarande högaktuella och arbetet måste fortsätta, men RCC behöver också visa på uppnådda resultat. Nu införs nationella programområden. RCC i samverkan (NPO cancer), samverkar med alla nationella programområden.

Vilken framtid ser du för de standardiserade vårdförloppen?

– SVF minskar patientens oro, men vi behöver jobba mer med ledtiderna. Vårdförloppen bör vidgas åt båda håll och omfatta såväl prevention och tidig upptäckt, som behandling, uppföljning och rehabilitering. Detta kräver att varje steg i vårdprocessen registreras automatiskt i journalsystemet.

Har du upptäckt något som skiljer sig här i norr i jämförelse med andra sjukvårdsregioner?

– Norra regionen sträcker sig över halva Sveriges yta. De långa avstånden kräver särskilda metoder och tekniska lösningar. Ett prestigelöst samarbete ger goda resultat med förhållandevis små resurser. Det är dock ett problem när åtgärder blivit nivåstrukturerade, men inga patienter skickas till Norrland.

Lycka till i dina viktiga uppdrag, Hans Hägglund.

Till sist, vad tycker du om att göra på fritiden?

– Jag är medlem och bastudoktor i Svenska bastuakademin och badar bastu så ofta jag kan. Den 8 juni firar bastuakademin nationalbastudagen vid Kukkolaforsen, norr om Haparanda. Då är jag på plats.