Nyheter

Samverkan
Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Att hitta cancer tidigt i sjukdomsförloppet ökar chanserna till överlevnad och behandlingarna kan bli mindre tuffa. För att förstärka området har RCC i samverkan utsett Eliya Abedi och Elinor Nemlander som nationella samordnare för tidig upptäckt av cancer. En första arbetsuppgift är att skapa ett nationellt multiprofessionellt nätverk med experter med representation över landet.

Samverkan
Remissrunda för nationella vårdprogram, SVF och stöddokument

I dag går sex nationella vårdprogram, ett standardiserat vårdförlopp och ett stöddokument ut på remiss.

Norr
Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Under våren invigs två nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus (NUS) i Umeå. Genom intermediärvård får svårt sjuka barn med cancer en säkrare vård och personalen en bättre arbetsmiljö.

Samverkan
Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat

Insatser som ger extra kraft åt förbättringsarbete och insatser som knyter ihop regionerna. Det hoppas RCC:s samordnare på, när regionerna kan börja söka medel från RCC för insatser inom rehabilitering och palliativ vård eller bilddiagnostik och patologi. Nu har ansökningstiden öppnat.

Samverkan
Möt Per Henrik Edqvist - Ny IPÖ-samordnare för RCC

Under hösten 2023 anställdes Per-Henrik Edqvist som nationell samordnare för IPÖ då han efterträdde Maria Sörby. Nu berättar han om sin första tid i rollen hos RCC, hur nulägesbilden i IPÖ ser ut samt varför IPÖ är ett relevant verktyg.

Samverkan
Utbyggd precisionsdiagnostik en förutsättning för jämlik precisionsmedicin

Precisionsdiagnostiska metoder bedöms öka med 170 procent på fem år, enligt experter. Metoderna är en förutsättning för att kunna ge precisionsläkemedel, och därför en central del i det jämlika införandet. Det är bakgrunden till den lägesbild och framtidsspaning som Regionala cancercentrum i samverkan nu publicerar.

Samverkan
Intresset var stort när den första nationella nätverksträffen för kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin hölls

Under en heldag i Stockholm samlades närmare fyrtio kontaktsjuksköterskor inom barnonkologin. Deltagarna knöt nya och värdefulla kontakter och delade med sig av sina erfarenheter.

Norr
Nya processledare för palliativ vård

Sofia Andersson och Johan Philipsson är nya processledare för palliativ vård vid Regionalt cancercentrum norr. De har i uppdrag att arbeta med utveckling av den palliativa cancervården i hela norra sjukvårdsregionen.